trandulich-1591853591-12.jpg

trandulich-1591853591-12.jpg

                 越南政府咨询小组成员陈游历博士。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *