thanhhuong-1543974630-43.jpg

thanhhuong-1543974630-43.jpg

Thanh Hương hóa thân thành một ca nương thời hậu chiến với nhiều tâm sự, ẩn ức. (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *