Thăm nhà tưởng niệm Nhà báo-Liệt sĩ Trần Kim Xuyến, liệt sĩ đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Thăm nhà tưởng niệm Nhà báo-Liệt sĩ Trần Kim Xuyến, liệt sĩ đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Thăm nhà tưởng niệm Nhà báo-Liệt sĩ Trần Kim Xuyến, liệt sĩ đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *