taphuanbau-1615781601-47.jpg

taphuanbau-1615781601-47.jpg

2021年2月25日,内务部在河内举行第十五届国会代表和2021-2026年任期各级人民议会代表选举工作业务培训会议。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *