son9686-1580631018-12.jpg

son9686-1580631018-12.jpg

Нгуен Май Ань дает клятву перед знаменем Компартии на церемонии вступления на ряды коммунистов. (Фото: Минь Шон/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *