son9474-1546170202-90.jpg

son9474-1546170202-90.jpg

Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *