son43021560-1563249826-53.jpg

son43021560-1563249826-53.jpg

球江镇第九茶叶村村长阮德仲正在晒刚采摘回来的新鲜茶叶。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *