son1726-1602122173-36.jpg

son1726-1602122173-36.jpg

Sau 10 năm, vành đai ba đã trở thành một trong những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *