socialmedia-1562517706-97.jpg

socialmedia-1562517706-97.jpg

Thực tế thì người dùng vẫn bị hút vào những nội dung tức thời mang bản chất gây nghiện trên mạng xã hội. (Nguồn: BetaNews) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *