scale2000x0-1546680127-75.jpg

scale2000x0-1546680127-75.jpg

El monumento de Ba Chuc dedicado a las víctimas del régimen de Pol Pot en la provincia vietnamita de An Giang. Foto: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *