ntd3700-1512547515-79.jpg

ntd3700-1512547515-79.jpg

Những người dân sống trong khu vực này bị “tra tấn” bởi mùi hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *