nh2tr-1609298348-90.jpg

nh2tr-1609298348-90.jpg

Nghệ nhân văn hóa trình diễn giá Quan Hoàng Mười trong chương trình ‘Tín ngưỡng thờ Mẫu – Điểm hẹn tâm linh của người Việt’ tại Hà Nội năm 2018. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *