nguoiphatn-1558426467-54.jpg

nguoiphatn-1558426467-54.jpg

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng.(Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *