ngothilan-1557908434-52.mp4.jpg

ngothilan-1557908434-52.mp4.jpg

Cô Ngô Thị Lan Anh, giáo viên sử trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương chia sẻ việc giáo dục lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *