monsoon3-1477616975-1.jpg

monsoon3-1477616975-1.jpg

Người hâm mộ đã đứng sát bên nhau, cùng tận hưởng hưởng, cùng hòa nhịp (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *