lsevietnam-1595180737-83.jpg

lsevietnam-1595180737-83.jpg

      Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam, thuộc Dragon Capital tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch chính của Sở giao Dịch Chứng khoán London. (Ảnh: Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *