img2924-1568686430-70.jpg

img2924-1568686430-70.jpg

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, những người lính đảo vẫn trên dưới một lòng bám trụ, và gìn giữ từng tấc đất, hòn đảo, biển trời của Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *