img20180302-1520404917-12.jpg

img20180302-1520404917-12.jpg

Đào Lan Hương là một trong những nữ lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ thông tin khá nổi tiếng tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.