img0669-1580633433-82.jpg

img0669-1580633433-82.jpg

Chân dung Bí thư chi bộ thôn Tả Cổ Thàng Vừ A Các. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *