hoidamethi-1535699735-22.jpg

hoidamethi-1535699735-22.jpg

Le président Tran Dai Quang (gauche) et son homologue éthiopien Mulatu Teshome lors de leur entretien le 30 août à Addis Ababa. Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *