hoangrob13-1566526980-77.jpg

hoangrob13-1566526980-77.jpg

“Trò chuyện” là những cuộc đối thoại nhẹ nhàng nhưng sâu lắng giữa tiếng violin của Hoàng Rob và những giọng ca mà anh yêu mến. (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *