hlv-1599662473-71.jpg

hlv-1599662473-71.jpg

Huấn luyện viên Alfred Riedl và nhà báo Minh Hải.(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *