giaiphongt-1570609792-18.jpg

giaiphongt-1570609792-18.jpg

Người dân hân hoan hướng về lá quốc kỳ tung bay trên cột cờ Hà Nội trong ngày Thủ đô được giải phóng 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *