giaiphongt-1570608471-4.jpg

giaiphongt-1570608471-4.jpg

Cánh bộ binh của Trung đoàn Thủ đô tiến vào khu vực Cửa Nam sang 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *