dsc3898-1554970089-20.jpg

dsc3898-1554970089-20.jpg

Thiếu nước sạch, nhiều khu vực, người dân phải dùng nước bẩn từ kênh mương để tưới rau. (Ảnh: Thoa Chu/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *