doan5-1610942638-67.jpg

doan5-1610942638-67.jpg

Đại biểu Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *