dinhtrungy-1559120838-42.jpg

dinhtrungy-1559120838-42.jpg

Tầng dưới của đình Trung Yên có các hộ gia đình sinh sống, lối lên nhỏ hẹp. (Ảnh: Đinh Thuận/Vietnam+)  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *