COVID-19: Malaysia lần đầu vượt ngưỡng 10.000 ca mắc mới/ngày

COVID-19: Malaysia lần đầu vượt ngưỡng 10.000 ca mắc mới/ngày