combine1-1563847474-71.jpg

combine1-1563847474-71.jpg

Vừa qua, ngành du lịch Việt đã “bắt tay” với một trong những nền tảng lớn nhất thế giới là Tiktok nhằm triển khai chiến dịch quảng bá trực tuyến du lịch Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *