Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam, 22/12/1962. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam, 22/12/1962. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam, 22/12/1962. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *