bsdo-1548901930-33.jpg

bsdo-1548901930-33.jpg

Xưởng sản xuất của bac sỹ Lê Thành Đô đã lắp tay, chân giả miễn phí cho hơn 650 người. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *