borisjonson-1585315000-11.jpg

borisjonson-1585315000-11.jpg

Thủ tướng Anh Boris Johnson bị chỉ trích có phản ứng quá chậm với dịch COVID-19 (Nguồn: Guardian)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *