binhduong15-1602064608-3.jpg

binhduong15-1602064608-3.jpg

Binh Duong garment company in Thuan An town of Binh Duong province specialises in apparel for US market (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *