baonhandan-1572942787-41.jpg

baonhandan-1572942787-41.jpg

Trang 1 Báo Nhân Dân số đặc biệt (ngày 2/5/1975) chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng. (Ảnh: Nhà báo Trần Mai Hạnh cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *