avtar-1614678867-82.jpg

avtar-1614678867-82.jpg

Une experte de VABIOTECH teste la quantité de protéine dans le vaccin anti-COVID-19. Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *