aseanflag-1574647221-26.jpg

aseanflag-1574647221-26.jpg

Cờ các nước ASEAN tại Trung tâm triển lãm Bexco ở Busan. (Nguồn: The Korea Herald)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *