anh7-1607504606-54.jpg

anh7-1607504606-54.jpg

Đại hội xác định mục tiêu phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục thực hiện chủ đề “đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *