anh6-1571397497-42.jpg

anh6-1571397497-42.jpg

Mỗi ngày sẽ có một xe bồn chưa khoảng 7 khối nước sạch được đưa đến để phục vụ người dân tại khu đô thị Linh Đàm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.