anh6-1571397497-42.jpg

anh6-1571397497-42.jpg

Mỗi ngày sẽ có một xe bồn chưa khoảng 7 khối nước sạch được đưa đến để phục vụ người dân tại khu đô thị Linh Đàm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *