anh5-1607503496-18.jpg

anh5-1607503496-18.jpg

Các điển hình tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *