anh1cola-1532406903-28.jpg

anh1cola-1532406903-28.jpg

Nhiều doanh nghiệp thuộc hàng ông lớn vào Việt Nam, liên tục báo lỗ nhưng vẫn trường kỳ mở rộng kinh doanh. (Ảnh: TTXVN) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *