actingminis-1545620901-51.jpg

actingminis-1545620901-51.jpg

Acting Minister of Information and Communications Nguyen Manh Hung at the press briefing (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *