Kiên Giang đón gần 2,67 triệu lượt du khách

Kiên Giang đón gần 2,67 triệu lượt du khách