9q4a4672-1545898636-41.jpg

9q4a4672-1545898636-41.jpg

Giấc mơ riêng đưa cả khán phòng Nhà thờ lớn với gần một nghìn khán giả vào một giấc mơ chung nghệ thuật tuyệt đẹp của đêm Giáng sinh an lành…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *