9441535cd88c-1611373834-10.jpg

9441535cd88c-1611373834-10.jpg

Với hoạt động tích cực của Tổ phát triển đảng, những lớp học cảm tình đảng luôn thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. (Ảnh: PV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *