75146-1550462593-53.jpg

75146-1550462593-53.jpg

Tình yêu đích thực – thứ tình yêu sâu sắc và bền chặt thay vì những cơn nổi hứng bất chợt hay sự tưởng tượng là một lựa chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *