6d6f302a3efb-1577767111-15.jpg

6d6f302a3efb-1577767111-15.jpg

Thomas Müller, Mats Hummels và Jérôme Boateng không còn chung chiến tuyến với Kroos ở đội tuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *