6a-1552967124-16.png

6a-1552967124-16.png

Những chiếc xe chở xít lẫn than chở từ long moong Mỏ than Phấn Mễ lên bãi thải đổ, sau đó được “tuồn’ về các xưởng tuyển rửa xít than tư nhân bên ngoài mỏ. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *