56b3b3ef5200-1611447228-9.jpg

56b3b3ef5200-1611447228-9.jpg

Hòa vẫn giữ tấm thẻ đảng như một báu vật suốt h ơn mười năm qua. (awrnh: PV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *