32-1614409568-11.jpg

32-1614409568-11.jpg

Sau gần 4 tiếng 30 đồng hồ, cuối cùng các bác sỹ đã có thể bỏ con dao mổ xuống. Ca phẫu thuật đã thành công. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *