3009anh1-1601435818-40.jpg

3009anh1-1601435818-40.jpg

Mũ bảo hiểm mới có chóp nhọn dành cho phụ nữ dân tộc Tây Bắc. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *